Uwaga

Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej tytułem niewłaściwego zrozumienia materiałów zamieszczonych na tym portalu. Wszystkie informacje i porady mają charakter edukacyjny, a nie żadną formę leczenia. Artykuły nie mogą zastąpić wizyty u lekarza. Przed przystąpieniem do autoterapii należy skonsultować się ze specjalistą.

poniedziałek, 30 kwiecień 2018 05:24

Pamięć i wspomnienia

Amerykański filozof polskiego pochodzenia Alfred Korzybski był wyrazicielem wielu interesujących myśli.

Dział: Szamanizm