Uwaga

Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej tytułem niewłaściwego zrozumienia materiałów zamieszczonych na tym portalu. Wszystkie informacje i porady mają charakter edukacyjny, a nie żadną formę leczenia. Artykuły nie mogą zastąpić wizyty u lekarza. Przed przystąpieniem do autoterapii należy skonsultować się ze specjalistą.

wtorek, 13 luty 2018 06:22

W ramach chiropraktyki istnieje kilka szkół, z czego wiodące są dwie, tzw. Mechanicy i Witaliści.

Daniel David Palmer - ojciec chiropraktyki